การจัดโครงการ “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking)” ในปี 2566

ชมรมวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด ได้จัดโครงการ “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking)” ในปี 2566