การจัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการกำกับดูแล & บทเรียนจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้”

ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการกำกับดูแล & บทเรียนจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ