**ชมรมวาณิชธนกิจได้ออกแนวทางการทำ Due Diligence กรณี IPO ฉบับใหม่ แทนฉบับนี้แล้ว**

24/09/2014 Due Diligence