หน้าแรก » สมาชิก » ข้อมูลสำหรับสมาชิก

ข้อมูลสำหรับสมาชิก

วิธีสมัครเข้าใช้บริการ

1. ชมรมวาณิชธนกิจให้บริการเว็บไซต์ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับสมาชิก” เฉพาะผู้ที่บริษัทสมาชิกชมรมฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนบริษัทเท่านั้น (ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนบริษัทสมาชิกได้ที่นี่)
2. ชมรมฯ ได้แจ้ง Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับสมาชิก” ไปยังผู้แทนบริษัทสมาชิก ทาง E-mail ที่แจ้งไว้กับชมรมฯ โดยหากผู้แทนบริษัทสมาชิกยังมิได้รับ Username และ Password ดังกล่าว โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล บริษัท และ Email มายังชมรมฯ ทาง E-mail : [email protected] โดยชมรมฯ จะทำการลงทะเบียนและแจ้ง Username และ Password กลับไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าว
3. หากบริษัทสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนบริษัท โปรดกรอกแบบฟอร์มข้อมูลบริษัทสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
และส่งไปยังชมรมฯ ทาง E-mail : [email protected] / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-264-0909 ต่อ 124, 125