หน้าแรก » สมาชิก » รายชื่อบริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ (ณ วันที่ 2 เม.ย. 67)

บริษัทเว็บไซด์
1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)www.bangkokbank.com
2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน) www.krungthai.com
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)www.krungsri.com
4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)www.kasikornbank.com
5. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)www.cimbthai.com
6. ธ. ทหารไทยธนชาต จก. (มหาชน)www.tmbbank.com
7. ธ. ทิสโก้ จก. (มหาชน)www.tisco.co.th
8. ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)www.scb.co.th
9. ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)www.UOB.co.th
10. บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.www.grantthornton.co.th
11. บ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.โทร: 02-672-5999
12. บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.www.capitaladvantage.co.th
13. บ. เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จก.www.jaycapital.co.th
14. บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.โทร: 02-641-2045
15.  บ. ซีแอล แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-286-2905
16. บ. เซจแคปปิตอล จก.www.sage-capital.biz
17. บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก.โทร: 02-651-4447
18. บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.www.deloitte.com/th
19. บ. เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จก.www.thequantgroup.com
20. บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.www.asiaplusadvisory.co.th
21. บ. บียอนด์แอดไวเซอร์ จก.www.beyondadvisor.co.th
22. บ. เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จก.www.bakertilly.co.th
23. บ. พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จก.โทร: 02-032-2155
24. บ. พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-205-7000 ต่อ 7292
25. บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.www.ploenchitcapital.com
26. บ. ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-249-1095
27. บ. ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-116-9559
28. บ. ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จก.www.fynncorp.com
29. บ. ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-029-7172-3
30. บ. เวลแคป แอดไวเซอรี่ จก.www.welcap.co.th
31. บ. เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จก. โทร: 02-950-0176-7
32. บ. สยาม อัลฟ่า แคปปิตอล จก.โทร: 02-118-3535
33. บ. สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จก.www.silomadvisory.com
34. บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.www.avantgarde-capital-th.com
35. บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.www.optasiacapital.com
36. บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.www.ey.com
37. บ. เอม อินฟินิท จก.โทร: 02-108-7575
38. บ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.www.s14advisory.com
39. บ. แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จก.โทร: 02-252-7451
40. บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.โทร: 02-652-7858-62
41. บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.www.apmassetpro.com
42. บ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-080-2925
โทร: 02-080-2896
43. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.www.krungthaixspring.com
44. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)www.krungsrisecurities.com
45. บล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)www.krungsricapital.com
46. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)www.kasikornsecurities.com
47. บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)www.kkpfg.com
48. บล. คิงส์ฟอร์ด จก. (มหาชน)www.kingsfordsec.com
49. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.kgieworld.co.th
50. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.www.jpmorgan.com
51. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.www.clsa.com
52. บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.www.cgsi.co.th
53. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.daol.co.th
54. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.www.dbsvitrade.com
55. บล. ทรีนีตี้ จก.www.trinitythai.com
56. บล. ทิสโก้ จก.www.tiscosec.com
57. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)www.thanachartsec.com
58. บล. บลูเบลล์ จก.www.bluebellgroup.co.th
59. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)www.bualuang.co.th
60. บล. บียอนด์ จก. (มหาชน)www.beyondsecurities.co.th
61. บล. พาย จก. (มหาชน)www.cgsec.co.th
62. บล. ฟินันซ่า จก.www.finansa.com
63. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)www.fnsyrus.com
64. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.poems.in.th
65. บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.maybank-ke.co.th
66. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)www.merchant.co.th
67. บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จก.www.ml.com
68. บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จก.www.macquarie.co.th
69. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.www.ubs.com
70. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.utrade.co.th
71. บล. ลิเบอเรเตอร์ จก.www.liberator.co.th
72. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.www.yuanta.co.th
73. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.th.rhbtradesmart.com/th/
74. บล. เอเซีย พลัส จก. www.asiaplus.co.th
75. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)www.ivglobal.co.th
76. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)www.aira.co.th