หน้าแรก » สมาชิก » รายชื่อบริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ (ณ วันที่ 12 ก.ค. 67)

บริษัทเว็บไซด์
1. ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)www.bangkokbank.com
2. ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน) www.krungthai.com
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)www.krungsri.com
4. ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)www.kasikornbank.com
5. ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)www.cimbthai.com
6. ธ. ทหารไทยธนชาต จก. (มหาชน)www.tmbbank.com
7. ธ. ทิสโก้ จก. (มหาชน)www.tisco.co.th
8. ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)www.scb.co.th
9. ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยwww.exim.go.th
10. ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)www.UOB.co.th
11. บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.www.grantthornton.co.th
12. บ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.โทร: 02-672-5999
13. บ. แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จก.www.capitaladvantage.co.th
14. บ. เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จก.www.jaycapital.co.th
15. บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.โทร: 02-641-2045
16. บ. ซีแอล แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-286-2905
17. บ. เซจแคปปิตอล จก.www.sage-capital.biz
18. บ. ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จก.โทร: 02-651-4447
19. บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.www.deloitte.com/th
20. บ. เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จก.www.thequantgroup.com
21. บ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.www.asiaplusadvisory.co.th
22. บ. บียอนด์แอดไวเซอร์ จก.www.beyondadvisor.co.th
23. บ. เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จก.www.bakertilly.co.th
24. บ. พรีเมี่ยม พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จก.โทร: 02-032-2155
25. บ. พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-205-7000 ต่อ 7292
26. บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.www.ploenchitcapital.com
27. บ. โพลีกอน ไพร์ม จก.www.polygonprime.com
28. บ. ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-249-1095
29. บ. ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-116-9559
30. บ. ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จก.www.fynncorp.com
31. บ. ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-029-7172-3
32. บ. เวลแคป แอดไวเซอรี่ จก.www.welcap.co.th
33. บ. เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จก. โทร: 02-950-0176-7
34. บ. สยาม อัลฟ่า แคปปิตอล จก.โทร: 02-118-3535
35. บ. สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จก.www.silomadvisory.com
36. บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.www.avantgarde-capital-th.com
37. บ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.www.optasiacapital.com
38. บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.www.ey.com
39. บ. เอม อินฟินิท จก.โทร: 02-108-7575
40. บ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.www.s14advisory.com
41. บ. แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จก.โทร: 02-252-7451
42. บ. แอดไวเซอรี่ พลัส จก.โทร: 02-652-7858-62
43. บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.www.apmassetpro.com
44. บ. ไอร่า แอดไวเซอรี่ จก.โทร: 02-080-2925
โทร: 02-080-2896
45. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.www.krungthaixspring.com
46. บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)www.krungsrisecurities.com
47. บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)www.kasikornsecurities.com
48. บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)www.kkpfg.com
49. บล. คิงส์ฟอร์ด จก. (มหาชน)www.kingsfordsec.com
50. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.kgieworld.co.th
51. บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.www.jpmorgan.com
52. บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.www.clsa.com
53. บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.www.cgsi.co.th
54. บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.daol.co.th
55. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.www.dbsvitrade.com
56. บล. ทรีนีตี้ จก.www.trinitythai.com
57. บล. ทิสโก้ จก.www.tiscosec.com
58. บล. ธนชาต จก. (มหาชน)www.thanachartsec.com
59. บล. บลูเบลล์ จก.www.bluebellgroup.co.th
60. บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)www.bualuang.co.th
61. บล. บียอนด์ จก. (มหาชน)www.beyondsecurities.co.th
62. บล. พาย จก. (มหาชน)www.cgsec.co.th
63. บล. ฟินันซ่า จก.www.finansa.com
64. บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)www.fnsyrus.com
65. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.poems.in.th
66. บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.maybank-ke.co.th
67. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)www.merchant.co.th
68. บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จก.www.ml.com
69. บล. แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จก.www.macquarie.co.th
70. บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.www.ubs.com
71. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.utrade.co.th
72. บล. ลิเบอเรเตอร์ จก.www.liberator.co.th
73. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.www.yuanta.co.th
74. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)www.th.rhbtradesmart.com/th/
75. บล. เอเซีย พลัส จก. www.asiaplus.co.th
76. บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)www.ivglobal.co.th
77. บล. ไอร่า จก. (มหาชน)www.aira.co.th